1. PROJEKTĒŠANA

 • ARHITEKTONISKI MĀKSLINIECISKĀ INVENTARIZĀCIJA

 • TERITORIJU PLĀNOŠANA

 • ARHITEKTŪRA

 • BŪVKONSTRUKCIJAS

 • ŪDENS UN KANALIZĀCIJA

 • ELEKTRĪBA

 • GĀZES APGĀDE

 • APKURE, VENTILĀCIJA, KONDICIONĒŠANA

 • ​VĀJSTRĀVAS

 • CEĻI

 • MELIORĀCIJA

 • INTERJERA DIZAINS

 • 3D MODELĒŠANA

 • UGUNSDZĒSĪBA

 • DOP

 • STIKLA KONSTRUKCIJAS

 • AUTORUZRAUDZĪBA

2. ĒKU NODOŠANA EKSPLUATĀCIJĀ

No mazdārziņu apbūves līdz trešās grupas ēkām - jau uzbūvētu ēku nodošana ekspluatācijā ir viens no galvenajiem mūsu darbības virzieniem. 

Neizvairamies no izaicinošiem projektiem. Mūsu stiprā puse ir projektēšanas kapacitāte - izstrādājam visas izmaiņu būvprojektu sadaļas viena biroja ietvaros.

Neatlaidīgi virzīsim Jūsu projektu cauri normatīvu niansēm, atrodot optimālāko risinājumu.

 

 

 

3. INŽENIERTĪKLU IZBŪVE

UK    |    UKT    |    EL    |    ELT    |    GA    |    GAT    |    AVK    |    U

4. ĒKU TEHNISKĀ APSEKOŠANA UN BŪVUZRAUDZĪBA

Ēku apsekošanas atzinuma sniegšana - pirms pārbūves, pirkuma līguma noslēgšanas, ēku periodiskajam novērtējumam saskaņā ar "ēku būvnoteikumi" un citos gadījumos.

Tāpat piedāvājam būvuzraudzības risinājumus, sākot ar iepirkumu veikšanu un beidzot ar būvdarbu vadīšanu un ēkas nodošanu ekspluatācijā.